Sponcered

Tên người Việt viết dưới dạng tiếng Nhật Vol. 3

Beginner
Sasuke
Sasuke

Xin chào, đây là Sasuke.(Insta@sasuke_bto_japanese_beginner)

Sau khi học xong Hiragana và Katakana thì bạn đã có thể viết được tên bạn bằng tiến Nhật rồi đó!

Hiragana và Katakana

Nhưng, thực tế nhiều người lại không biết viết sao cho đúng.

Về cơ bản, tên người Việt được viết bằng chữ Katakana.

Lần này, tôi đã viết tất cả những cái tên bằng Katakana mà tôi có thể nghĩ ra và biết dựa vào những người mà tôi quen trong cuộc sống.

Nếu tên của bạn không có trong danh sách bên dưới, thì bạn cũng đừng buồn. Hãy cho tôi biết tên của bạn để tôi thêm vào nhé.

Sponcered

A

Anh (アイン)

An (アン)

Sponcered

B

Bao (バオ)

Bui (ブイ)

Buu (ブー)

Bich (ビック)

Binh (ビン)

Sponcered

C

Cuong (クオン)

Chi (チー)

Cong (コン)

Chien (チエン)

Chau (チャウ)

Sponcered

D

Dung (ズン)

Duyen (ズエン)

Duong (ズオン)

Duy (ズイ)

Sponcered

Đ

Đoan (ドアン)

Đuc (ドゥック)

Đao (ダオ)

Đăng (ダン)

Đạt (ダット)

Sponcered

G

Giang (ザン)

Sponcered

H

Huong (フオン)

Hung (フン)

Hoang (ホアン)

Huyen (フエン)

Huy (フイ)

Hanh (ハイン)

Ha (ハー)

Hiep (ヒエップ)

Hong (ホン)

Hai (ハイ)

Hieu (ヒエウ)

Hoai (ホアイ)

Hang (ハン)

Hau (ハウ)

Hien (ヒエン)

Sponcered

K


Kim (キム)

Khanh (カイン)

Khuat (クアット)

Khoa (コア)

Kien (キエン)

Sponcered

L

Linh (リン)

Le (レ)

Lan (ラン)

Luong (ルオン)

Lien (リエン)

Lam (ラム)

Ly (リー)

Loan (ロアン)

Long  (ロン)

Sponcered

M

My (ミー)

Minh (ミン)

Mai (マイ)

Sponcered

N

Nguyen (グエン)

Ngoc (ゴック)

Nga (ガー)

Nhat (ニャット)

Ngo (ゴー)

Nhung (ニュン)

Sponcered

O

Oanh (オアイン)

Sponcered

P

Phuong (フオン)

Phuc (フック)

Pham (ファム)

Sponcered

Q

Quang (クアン)

Quynh (クイン)

Quyen (クエン)

Quy (クイ)

Sponcered

S

Son (ソン)

Sponcered

T

Thao (タオ)

Trinh (チン)

Tram (チャム)

Truong (チュオン)

Thi (ティー)

Thanh (タイン)

Trong (チョン)

Tam (タム)

Tuan (トゥアン)

Trung (チュン)

Thuy (トゥイ)

Thoa (トア)

Tien (ティエン)

Thu (トゥー)

Trang (チャン)

Tan (タン)

Sponcered

U


Uyen (ウエン)

Sponcered

V

Vuong (ブオン)

Van (バン)

Vu (ブー)

Vy (ビー)

Sponcered

X

Xuan (スアン)

Sponcered

Y

Yen イェン

サスケ
サスケ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp ​​nào, hãy liên hệ thêm với chúng tôi qua Line↓↓Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Line cho bạn khi có bài viết mới

Add friend

コメント

タイトルとURLをコピーしました