Sponcered

Sự khác biệt giữa 「以降」và「以来」

Từ đồng âm, đồng nghĩa
サスケ
サスケ

Chào mọi người. Đây là Sasuke. (Insta@sasuke_bto_japanese)

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác nhau giữa 以降いこう以来いらい.

Cả hai đều dùng để diễn tả về thời gian.

Tuy nhiên, nghĩa và cách sử dung của mỗi từ là khác nhau, vì vậy tôi sẽ giải thích từng từ nhé.

Sponcered

以降

以降いこう có nghĩa là “từ sau khi…” sự việc có thể diễn ra trong quá khứ hoặc tương lai.

Câu ví dụ

私は、コロナ以降いこう日本にほんかえっていません。

Tôi đã không trở lại Nhật Bản kể từ khi có Corona.

明日あした午後ごご3以降いこうであれば、私は時間じかんがございます。

Sau 3 giờ chiều ngày mai, tôi có thời gian.

Sponcered

以来

以来いこう có nghĩa là “kể từ đó đến nay.”

Không giống như 「以降」, nó được tính từ một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Câu ví dụ

仕事しごとはじめて以来いらい海外かいがい旅行りょこうけなくなりました。

Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc, tôi đã không được đi du lịch nước ngoài.

あたらしいくつをって以来いらい毎日まいにちそのくつをはいています。

Tôi đã đi đôi giày mới mỗi ngày kể từ khi tôi mua chúng.

Sponcered

Tóm lược

Mục tiêu tại một thời điểm mà người nói muốn đề cập tới thay đổi tùy thuộc vào việc đó tại quá khứ hay từ quá khứ kéo dài đến tương lai.

Trong tiếng Anh, 「以降」 có nghĩa tương tự với “after”「以来」 có nghĩa tương tự với “Since”.

サスケ
サスケ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp ​​nào, hãy liên hệ thêm với chúng tôi qua Line↓↓Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Line cho bạn khi có bài viết mới

Add friend

コメント

タイトルとURLをコピーしました