Sponcered

Phân biệt về cách sử dụng trợ từ「は」 và 「が」 Vol.24

Beginner
サスケ
サスケ

Xin chào tất cả mọi người. Đây là Sasuke. (Insta@sasuke_bto_japanese_beginner)

Cho đến nay, chúng ta đã sử dụng 「は」 như một trợ từ đứng sau chủ ngữ.

Trên thực tế, bạn có thể đặt các trợ từ khác ngoài 「は」.

Đó là 「が」.

Lần này, tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa hai trợ từ「は」「が」 , đồng thời bạn cũng biết được cách dùng trợ từ 「が」 đứng sau chủ ngữ trong những trường hợp nào.

Phần “Từ mới” sẽ được lược bỏ trong bài viết này.

Sponcered

Sự khác biệt giữa 「は」 và 「が」

Như tôi đã viết ở trên, 「が」 cũng có thể đứng theo sau chủ ngữ.

Có một số cách để sử dụng 「は」「が」 đúng cách, chúng ta hãy cùng nghiên cứu nhé!

Ý nghĩa có có sự thay đổi vị trí của nhau trong câu, vì vậy bạn hãy cẩn thận, tránh bị nhầm lẫn.

Đối với thông tin mới hay thông tin bạn đã biết

サスケさん銀行員です。

サスケさん銀行員です。

Nghĩa của hai câu trên đều là “Anh Sasuke là nhân viên ngân hàng.” Nhưng hãy tưởng tượng bối cảnh rằng bạn đang ở trong một nhóm vài người.

Trong trường hợp dùng 「は」, là dạng câu chứa thông tin mới chưa được biết đến nhưng sau đó những người khác đều đã biết rằng anh Sasuke là một nhân viên ngân hàng. Tình huống này trả lời cho câu hỏi “Anh Sasuke là ai?”

Mặt khác, trong trường hợp câu có「が」nghĩa là nói với mọi người rằng “Sasuke là nhân viên ngân hàng” trong tình huống bạn không biết ai là nhân viên ngân hàng. Cụ thể là trả lời cho câu hỏi “Ai là nhân viên ngân hàng?”

Hoặc bạn có thể tiếp cận một cách giải thích khác tương tự như sự khác biệt giữa mạo từ “a” và “the” trong tiếng Anh.

“a” được sử dụng trước cái chung chung và “the” được sửdụng cho một vật cụ thể nhất định.

Đối với trường hợp xác định được vai trò giữa chủ ngữ và vị ngữ

Trợ từ「は」 có nghĩa như dấu “=” trong toán học.

Có vai trò nối chủ ngữ và vị ngữ bằng các công thức.

Mặt khác, trợ từ 「が」 được dùng để nhấn mạnh chủ thể hơn.

Tôi vẫn lấy ví dụ trong ví dụ của ①,

Trong trường hợp sử dụng「は」, “Sasuke = nhân viên ngân hàng”

Còn nếu 「が」, câu văn đấy sẽ nhấn mạnh chủ thể, ở đây là “Sasuke” hơn.


Sách Combo 6 Cuốn – Minnano Nihongo + 1 Cuốn kanji

Đối với trường hợp là câu hiện tượng

Trong trường hợp diễn tả câu hiện tượng (là những câu diễn tả sự hiển nhiên, sự thật,…) thì chúng ta sẽ dùng 「が」,  chứ không dùng 「は」.

Ví dụ cụ thể tôi đã nên rất cụ thể trong bài viết「~があります。/~がいます。」 Vol.14.

Đối với trường hợp trong câu có một mệnh đề phụ

Trong mẫu câu này, sẽ xuất hiện “Chủ từ” và “Chủ đề”. Chủ từ: là đối tượng được nhắc đến theo động từ sau đó. Chủ đề: là ý chính bao quát cả câu, là chủ ngữ của mệnh đề chính trong câu

Trợ từ 「は」 đứng sau chủ đề của câu , còn「が」 đứng sau chủ từ (chủ ngữ mệnh đề phụ).

Ví dụ,

「サスケさん、目大きいです。」

Anh Sasuke có đôi mắt to tròn.

Nếu bạn chia câu trên theo cụm từ, 「サスケさんは / 目が大きいです。」

Và khi được chia theo cách này, chúng ta có thể viết ngắn gọn câu như sau “Sasuke-san = mắt to”

Và trong cụm từ, 「目は大きい」không có nghĩa.

Tôi sẽ nghiên cứu và ra thêm bài viết cách dùng các cú pháp cụm từ phức tạp hơn trong tương lai, vì vậy tôi sẽ giải thích lại cụ thể hơn vào thời điểm đó nhé!

サスケ
サスケ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp ​​nào, hãy liên hệ thêm với chúng tôi qua Line↓↓Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Line cho bạn khi có bài viết mới

Add friend

コメント

タイトルとURLをコピーしました