Sponcered

CHỮ HÁN – KANJI Vol.5 (口・目・手・足・耳・体・顔・頭・首)

Kanji
サスケ
サスケ

Xin chào tất cả mọi người. Đây là Sasuke.(Insta@sasuke_bto_japanese_beginner)

Lần này, chúng ta hãy nghiên cứu các từ Kanji liên quan đến cơ thể.

Những từ có * là một cách đọc đặc biệt. Đó là một từ bạn sử dụng rất nhiều, vì vậy hãy nhớ nó.

Sponcered

Các từ có liên quan

くちMiệng
 口内炎  こうないえん Viêm miệng, nhiệt mồm 

Câu ví dụ

かれ集中しゅうちゅうしているとき、いつもいている。

Khi anh ý tập trung vào 1 việc gì đó, miệng anh ý luôn trong trạng thái mở.

口内炎がとてもいたいです。

Khi nhiệt miệng rất đau.

Sponcered

Các từ có liên quan

 目標 もくひょうMục tiêu
Con mắt

Câu ví dụ

私の目標は、N3です。

Mục tiêu của tôi là N3.

サスケさんのはとてもおおきいです。

Đôi mắt của anh Sasuke rất to.

Sponcered

Các từ có liên quan

握手あくしゅ Bắt tay 
Tay
 手伝います てつだ(います) Giúp

Câu ví dụ

握手をしてください。

Hãy bắt tay nhau!

授業中じゅぎょうちゅうげます。

Giơ tay phát biểu trong giờ học.

サスケさんを手伝います

Tôi sẽ giúp anh Sasuke.

Sponcered

Các từ có liên quan

  不足   ふそく Thiếu, không đủ 
あしChân

Câu ví dụ

かね不足しています。

Tôi hết tiền.

サスケさんは、手ながいです。

Anh Sasuke có chân, tay dài.

Sponcered

Các từ có liên quan

 耳鼻科  じびか  Khoa tai mũi họng 
みみTai

Câu ví dụ

調子ちょうしわるいの耳鼻科きます。

Tôi có vấn đề về tai nên tôi đã đến Khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra

Sponcered

Các từ có liên quan

 体重  たいじゅう  Trọng lượng cơ thể 
からだCơ thể người

Câu ví dụ

毎日まいにち体重はかります。

Kiểm tra trọng lượng cơ thể mình mỗi ngày.

私は私のきです。

Tôi thích cơ thể của mình

Sponcered

Các từ có liên quan

かおĐối mặt
  洗顔  せんがん  Rửa mặt 

Câu ví dụ

認証にんしょうでロック解除かいじょします。

Mở khóa bằng nhận dạng khuôn mặt.

毎朝まいあさ洗顔をします。

Tôi rửa mặt mỗi sáng.

Sponcered

Các từ có liên quan

 あたま Cái đầu
 頭痛 ずつう Đau đầu 

Câu ví dụ

ヘルメットをかぶって、まもりましょう。

Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu của bạn

頭痛がするので、くすりみます。

Tôi bị đau đầu nên tôi uống thuốc.

Sponcered

Các từ có liên quan

くびCổ
 首相  しゅしょう  Thủ tướng 

Câu ví dụ

あさきたらいたいです。

Tôi bị đau cổ khi thức dậy vào buổi sáng.

日本の首相は、よくわります。

Thủ tướng Nhật Bản thường xuyên được thay đổi.

サスケ
サスケ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp ​​nào, hãy liên hệ thêm với chúng tôi qua Line↓↓Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Line cho bạn khi có bài viết mới

Add friend

コメント

タイトルとURLをコピーしました