Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sponcered
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「夜」, 「夕方」 và 「晩」

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「夜」, 「夕方」 và 「晩」. Tất cả đều có nghĩa là “buổi tối”. Tuy nhiên, ý nghĩa có khác một chút, mong các bạn đọc đến cuối để phân biệt được rõ ràng hơn nhé.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「去年」 và 「昨年」

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「去年」 và 「昨年」. Ý nghĩa của cả hai từ đều là “năm ngoái”, nhưng chúng hơi khác nhau, vì vậy hãy đọc hết bài viết này nhé.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「きのう」 và 「さくじつ」

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「きのう」 và 「さくじつ」. Cả hai đều là 「昨日」 khi được viết bằng chữ Hán. Ý nghĩa của chúng là “Ngày hôm qua”, nhưng chúng có một chút khác nhau khi chúng viết bằng Hiragana với từng trường hợp, vì vậy hãy đọc đến cuối.
Sponcered
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「記憶」và「記録」

Lần này, tôi sẽ giới thiệu về 「記憶」và 「記録」. Cả hai đều rất giống nhau khi được viết bằng bảng chữ Hiragana, 「きおく」 và 「きろく」. Tuy nhiên, ý nghĩa của chúng là khác nhau, vì vậy bạn hãy chắc chắn hiểu sự khác biệt và sử dụng chúng đúng cách trong các trường hợp nhé.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Câu nào đúng, 「すみません」 hay「すいません」?

Lần này, tôi sẽ giải thích câu nào đúng trong hai câu 「すみません」 và「すいません」. Nhiều người Nhật thường mắc sai lầm khi nói câu này, vì vậy một số người đang học tiếng Nhật có thể bối rối không biết nói thể nào là chuẩn.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「以降」và「以来」

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác nhau giữa 「以降」 và 「以来」. Cả hai đều dùng để diễn tả về thời gian. Tuy nhiên, nghĩa và cách sử dung của mỗi từ là khác nhau, vì vậy tôi sẽ giải thích từng từ nhé.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「車」 và 「自動車」”Xe hơi”

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「車」 và 「自動車」. Nói chung, nghĩa của 「車」 và 「自動車」 đều là xe hơi. Nhưng ý nghĩa của hai từ này hơi khác nhau, vì vậy chúng ta hãy sử dụng chúng một cách chính xác.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「年」 và 「年度」”Năm”

Lần này, tôi sẽ giới thiệu sự khác biệt giữa 「〇〇年(ねん)」 và 「○○年度(ねんど)」. Cả hai đều được sử dụng với nghĩa là “năm”. Tuy nhiên, nó đôi khi được biểu thị là 「2021年」 hoặc 「2021年度」 nhưng khoảng thời gian khác nhau đối với mỗi loại.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa「謙虚」và「謙遜」 “Khiêm tốn”

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「謙虚」và「謙遜」. Cả hai đều có nghĩa chỉ một thái độ khiêm tốn, khiêm nhường. Nhiều người Nhật có tính cách khiêm tốn, vì vậy tôi nghĩ bạn sẽ thường nghe thấy họ trong cuộc sống hàng ngày và các tình huống kinh doanh, vì vậy hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt này.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa「学ぶ」và「習う」 “Học”

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「学ぶ」và「習う」. Trong tiếng Việt, cả hai đều có nghĩa là "học", và trong tiếng Anh, chúng có nghĩa là "learn". Hãy cùng xem sự khác biệt giữa chúng là gì nhé....
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa「先祖」và「祖先」”Tổ tiên”

Lần này, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 「先祖」và「祖先」. Về cơ bản, cả hai đều có nghĩa là "tổ tiên". Chúng ta hãy xem xét các chi tiết riêng biệt.....
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa 「勉強」và「学習」”Học”

Lần này, tôi sẽ phân tích sự khác biệt giữa 「勉強」và「学習」. Cả hai đều có nghĩa là "học". Về mặt nghĩa thì gần như hai từ này giống nhau, nhưng khác một chút. Hãy kiểm tra từng chi tiết từng từ một.
Từ đồng âm, đồng nghĩa

Sự khác biệt giữa「教師」và「先生」”Giáo viên”

Lần này, chúng ta hãy giải thích sự khác biệt giữa 「教師」và「先生」. Cả hai đều có nghĩa là giáo viên Tuy nhiên, 「先生」 có nghĩa rộng hơn. Tôi sẽ giải thích từng cái một nhé!
Sponcered
タイトルとURLをコピーしました