Sponcered

Cách diễn tả “Tôi muốn …” trong tiếng Nhật(ほしい・したい) Vol. 18

Beginner
サスケ
サスケ

Xin chào, đây là Sasuke.(Insta@sasuke_bto_japanese_beginner)

Lần này, chúng ta hãy học cách nói “Tôi muốn…” trong tiếng Việt bằng tiếng Nhật.

Sử dụng để diễn đạt mong muốn,nguyện vọng của người nói đối với người nghe hoặc người nào đó. Thể hiện mong muốn ai đó làm hoặc không làm điều gì đó cho mình.

Lần sau sẽ là bài kiểm tra tổng kết nên các bạn hãy ôn tập thật kỹ nhé.

Sponcered

Từ mới

しいMuốn
くつĐôi giày
ふくQuần áo
かばんCái túi
時計とけいChiếc đồng hồ
くろMàu đen
あかMàu đỏ
しろMàu trắng
あお Màu xanh dương 
旅行りょこうしますĐi du lịch
  留学りゅうがくします  Đi du học
練習れんしゅうしますThực hành
復習ふくしゅうしますÔn tập
みますĐọc
きますViết
いますMua
はなしますNói
誕生日たんじょうびNgày sinh nhật
Sponcered

Ngữ pháp

~がほしいです。

Khi bạn muốn một cái gì đó, bạn có thể nói,

「 (Chủ ngữ) (Danh từ) がほしいです。

Nó có nghĩa giống như “muốn” trong tiếng Việt.

Nó không thể được sử dụng khi (Chủ ngữ) là ngôi thứ ba. (Tên người, anh ấy, cô ấy, v.v.)

Hãy tưởng tượng sắp tới là sinh nhật của bạn và đặt một câu ví dụ.

Bạn muốn quà sinh nhật là gì ?

私はパソコンがほしいです

Tôi muốn một chiếc laptop.

Bạn muốn quà sinh nhật là gì ?

私はくつがほしいです

Tôi muốn một đôi giày.

Bạn muốn quà sinh nhật là gì ?

私はかばんがほしいです

Tôi muốn một cái túi.

Trong trường hợp của ngôi thứ ba,

“(Chủ ngữ ở ngôi thứ ba) は (danh từ) をほしがっています

サスケさんは、スマホをほしがっています

Anh Sasuke muốn có một chiếc điện thoại thông minh.

彼女は、いえをほしがっています

Cô ấy muốn một ngôi nhà.

私のおかあさんは、まごをほしがっています

Mẹ tôi muốn có cháu.

Khi hỏi những gì bạn muốn,

hãy đặt 「なに」 trước 「ほしい」 và đừng quên đặt「」ở cuối câu.

「何がほしいですか。」

「(Chủ ngữ ở ngôi thứ ba)は、何をほしがっていますか。」

Ngoài ra, khi bạn muốn hỏi người nghe chi tiết hơn, hãy đặt 「どんな」 trước danh từ.

どんなプレゼントがほしいですか

Bạn muốn món quà gì?

「(第三人称)は、どんなプレゼントをほしがっていますか

(Người ở ngôi thứ ba) muốn món quà gì?

Có rất nhiều cuộc trò chuyện như thế này gần sinh nhật và Giáng sinh.

A:誕生日たんじょうびなにがほしいですか

B: 私は、パソコンがほしいです。

A: Bạn muốn gì cho sinh nhật của bạn?

B: Tôi muốn một chiếc laptop.

A: どんなパソコンがほしいですか。

B: 新しいパソコンがほしいです。

A: Bạn muốn loại máy tính nào?

B: Tôi muốn một chiếc laptop mới.

A: クリスマスに、なにがほしいですか

B:ふくがほしいです。

A: Bạn muốn gì cho Giáng sinh

B: Tôi muốn có quần áo.

A: どんなふくがほしいですか。

B:あかふくがほしいです。

A: Bạn muốn loại quần áo nào?

B: Tôi muốn quần áo có màu đỏ.


Sách Combo 6 Cuốn – Minnano Nihongo + 1 Cuốn kanji

~たいです。

Nếu bạn muốn làm điều gì đó, bạn có thể diễn đạt

(Chủ ngữ) は (danh từ) + (trợ từ) + (động từ) ますたいです。

(Chủ ngữ) không được dùng ở ngôi thứ ba. (Tên người, anh ấy, cô ấy, v.v.)

私は、日本にほん旅行りょこうしたいです。

Tôi muốn đi du lịch Nhật Bản.

私は、くろ時計とけいいたいです。

Tôi muốn mua một chiếc đồng hồ màu đen.

私は、アメリカへ留学りゅうがくしたいです。

Tôi muốn đi du học ở Mỹ.

私は、ほん日本語にほんごみたいです。

Tôi muốn đọc một cuốn sách bằng tiếng Nhật.

私は、漢字かんじきたいです。

Tôi muốn viết các chữ Kanji.

私は、サッカーを練習れんしゅうしたいです。

Tôi muốn tập bóng đá.

私は、日本語にほんご復習ふくしゅうしたいです。

Tôi muốn ôn tập lại tiếng Nhật.

私は、恋人こいびと結婚けっこんしたいです。

Tôi muốn kết hôn với người yêu của tôi.

私は、コーヒーをみたいです。

Tôi muốn uống cà phê.

私は、仕事しごとやすみたいです。

Tôi muốn nghỉ làm một ngày.

私は、映画えいがをみたいです。

Tôi muốn xem phim.

私は、寿司すしべたいです。

Tôi muốn ăn sushi.

Nếu ngôi thứ ba là chủ ngữ, chúng ta áp dụng cấu trúc

“(Chủ ngữ ở ngôi thứ ba) は + (danh từ) + (trợ từ) + (động từ) ますたがっています。.”

サスケさんは、ベトナム勉強べんきょうしたがっています。

Anh Sasuke muốn học Tiếng Việt.

グエンさんは、上司じょうしはなしたがっています。

Bạn Nguyên muốn nói chuyện với sếp của cô ấy.

田中たなかさんは、日本へかえりたがっています

Ông Tanaka muốn quay lại Nhật Bản.


Sách Combo 6 Cuốn – Minnano Nihongo + 1 Cuốn kanji

否定の場合

Trong trường hợp của loại câu phủ định

「(Chủ ngữ) は (danh từ) + (trợ từ) + (động từ) ますたくないです。 」

「(Chủ ngữ ở ngôi thứ ba) は +(danh từ) + (trợ từ) + (động từ) ますたがっていませ。」

私は、日本にほん旅行りょこうしたいです。

→ 私は日本へ旅行したくないです。

Tôi không muốn đi du lịch Nhật Bản.

私は、くろ時計とけいいたいです。

→ 私は黒い時計を買いたくないです。

Tôi không muốn mua một chiếc đồng hồ màu đen.

私は、アメリカへ留学りゅうがくしたいです。

→ 私は、アメリカへ留学したくないです。

Tôi không muốn đi du học ở Mỹ.

サスケさんは、ベトナム勉強べんきょうしたがっています。

→ サスケさんは、ベトナム語を勉強したがっていません。

Anh Sasuke không muốn học tiếng Việt

グエンさんは、上司じょうしはなしたがっています。

→ グエンさんは、上司と話したがっていません。

Bạn Nguyên không muốn nói chuyện với sếp của cô ấy.

田中たなかさんは、日本にほんかえりたがっています。

→ 田中さんは、日本へ帰りたがっていません。

Ông Tanaka không muốn quay lại Nhật Bản.

Như thường lệ, các câu nghi vấn thường có 「」 ở cuối câu.

Ngoài ra, hãy chèn thêm “どこ” khi bạn muốn hỏi vị trí và “なに” khi bạn muốn hỏi người nghe hoặc ai đó muốn làm gì.

A: どこへきたいですか

B: 私は、日本にほんへ行きたいです。

A: Bạn muốn đi đâu?

B: Tôi muốn đến Nhật Bản.

A: どこでべたいですか。

B:日本にほんのレストランで食べたいです。

A:なにを食べたいですか。

B: ラーメンを食べたいです。

A: Bạn muốn ăn ở đâu?

B: Tôi muốn ăn ở một nhà hàng Nhật Bản.

A: Bạn muốn ăn gì?

B: Tôi muốn ăn ramen.

Sponcered

Bài luyện tập

1. Hãy đặt câu bằng tiếng Nhật tương ứng với mỗi hình.

① (  )

② (   )

③ (  )

2. Sắp xếp các từ có sẵn để hoàn thiện câu.

(プレゼント)(どんな)(ほしい)

誕生日に( ①  )( ② )が ( ③ )ですか。

(したい)(留学)(日本)

私は( ④ ) へ ( ⑤ )(  ⑥  )です。

(たがって)(休み)(仕事)

サスケさんは( ⑦ ) を(  ⑧ )(  ⑨ )います。

 

 

 

 

Đáp án

1. ①買います ②書きます ③話します

2.

①どんな ②プレゼント ③ほしい

④日本 ⑤留学 ⑥したい ⑦仕事 ⑧休み ⑨たがって

サスケ
サスケ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp ​​nào, hãy liên hệ thêm với chúng tôi qua Line↓↓Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Line cho bạn khi có bài viết mới

Add friend

コメント

タイトルとURLをコピーしました